Wifi verbannen van voorschoolse kinderopvang door de Franse regering

Wifi verbannen in frankrijk op scholenDe Franse regering heeft een wetsvoorstel aangenomen om de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMFs) afkomstig van draadloze technologieën te beperken – mobiele telefoons, tablets, WiFi, enz. Dit wetsvoorstel betekent het volgende:

• Een verbod op WiFi in alle opvangfaciliteiten voor kinderen onder de 3 jaar.
• Mobiele telefoonfabrikanten zullen het gebruik van hands-free kits moeten adviseren.
• Een verbod op alle reclame gericht op kinderen onder de 14.

Blootstelling van kinderen aan WiFi is reden tot bezorgdheid

De blootstelling van kinderen aan EMF is een bijzondere reden tot zorg. Studies tonen aan dat de hersenen van kinderen tot  drie keer zoveel straling absorberen in vergelijking met volwassenen.

Een recent rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) stelde dat EMF blootstelling meer verwoestende effecten kan hebben bij kinderen omdat hun:

• Hersenweefsel is meer geleidend.
• Schedel is dunner.
• Kleinere hersenen en zachter hersenweefsel de straling effectiever en dus dieper laat binnendringen.
• Potentieel langere periode van blootstelling aan de straling als gevolg van de jongere leeftijd waarop men begint met het gebruik.

Deze nieuwe Franse wet lijkt rekening te hebben gehouden met deze zorgen.

Voornaamste bronnen van blootstelling aan elektromagnetische velden

EMFs zijn wijdverspreid in onze dagelijkse omgeving. Elk elektrisch apparaat veroorzaakt een elektromagnetisch veld. Volgens de Franse nationale Agentschap voor Voedsel, Milieu en Arbeidsveiligheid (ANSES):

• De grootste bron van blootstelling aan elektromagnetische velden zijn veruit mobiele telefoons.
• UMTS masten ontspruiten als paddenstoelen uit de grond met de inzet van het 4G netwerk, maar de blootstelling van mobiele telefoons is nog steeds hoger.
• Elektrische hoogspanningslijnen, transformatoren en spoorwegleidingen zijn ook bronnen van EMFs.
• Alle draadloze apparaten in onze persoonlijke omgeving stellen ons bloot aan radiofrequente elektromagnetische frequenties: computers en tablets, WiFi, Bluetooth en elektronische chips, evenals tl-lampen, magnetrons, inductie kookplaten en wasmachines.
Frans Nationaal Agentschap roept op tot het beperken van EMF-blootstelling

ANSES dringt nu aan tot “beperking van de blootstelling van de bevolking”, met name voor mobiele telefoons. Het stimuleert ook het gebruik van een hands-free oortje.

ANSES had al eerder in oktober 2013 aan de bel getrokken. Na evaluatie van meer dan 300 internationale studies, publiceerde het agentschap een rapport met de nadruk op de biologische effecten van elektromagnetische velden op mens en dier met betrekking tot slaap, de mannelijke vruchtbaarheid en cognitieve prestaties.

Een woordvoerder van ANSES liet weten dat “de massale ontwikkeling van technologie gebaseerd op radiofrequenties,  heeft als gevolg dat de bevolking steeds intensiever aan de straling wordt blootgesteld, in het bijzonder gevoeligere personen, en niet meer kan worden vermeden.” Verder meldde ze dat de inzet van het 4G netwerk “gepaard zal gaan met een nog meer verhoogde blootstelling van het volk”.
Verlaagde blootstellingslimieten in Europa

Franse blootstellingslimieten zijn gebaseerd op een decreto van 2002. Ze liggen op 61 volt per meter (V/m) voor 3G en 4G, hetzelfde als in de Verenigde Staten. De Raad van Europa beveelt een limiet aan van 0,6 V/m blootstelling, ongeveer 100 keer lager!

Zwitserland en Liechtenstein en acht lidstaten van de Europese Unie (België, Bulgarije, Griekenland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Polen, Slovenië) hebben nog strengere grenswaarden dan die van Frankrijk aangenomen. Maar waarom blijft de Nederlandse overheid almaar zwijgen?

Vooruitgang voor elektrosensitievelingen

In Europa is er (in de meeste landen) een groeiende erkenning van de benarde situatie van personen die lijden aan een slechte gezondheid door de blootstelling aan elektromagnetische velden, een aandoening die bekend staat als elektrische overgevoeligheid of elektrische gevoeligheid. Dit nieuwe wetsvoorstel vereist dat de Franse regering het parlement voorziet van een gedetailleerd rapport over “de mogelijkheid om gebieden met een beperkte elektromagnetische straling te maken, met name in de stedelijke omgeving”. Het wetsvoorstel vereist ook dat er op de werkplek rekening wordt gehouden met de omstandigheden van mensen met elektrosensitiviteit.

Hoewel het voorstel nog moet worden aangenomen door de Franse senaat om het wettig te maken, maakt dit wetsvoorstel duidelijk wat de publieke opinie is in Frankrijk en een aantal andere Europese landen over de gevaren van EMF blootstelling en over de noodzaak tot bescherming van het volk. Behalve in Nederland, onze ministeries, ministers en leiders doen helemaal niks, ze kijken rustig toe en zijn zelfs trots als er weer ergens een school tot Ipad-school wordt omgedoopt. Er zijn in Nederland geen wetsvoorstellen die voorzichtigheid in acht nemen met betrekking tot EMF straling en elektrische overgevoeligheid wordt nog steeds bestempeld als psychische ziekte… Hoe lang gaat het nog duren voordat ook ons volk beschermt gaat worden en vooral onze kinderen? Of zit Rutten nog vast aan een aantal lange termijn contracten met Apple?
Bronnen:

Bron: http://www.naturalnews.com/043695_electrosensitivity_wifi_French_government.html

 

 

2,311 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Comments

comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *