Stralingsbelasting

Wat is Stralingsbelasting eigenlijk?

 

stralingsbelastingStraling is een vorm van elektromagnetisme. Straling is dus niet per definitie belastend of ziekmakend. De golflengte en de amplitude (uitslag) van de frequentie,(regelmatig weerkerende puls of een wisselende +/- veld) zijn in hoge mate bepalend voor het vermogen van de straling. Daar komt bij dat artificiële straling diverse vormen kan hebben. Zo kan men een golf vormen een blokvorm of ook wel een zaagtandvorm opwekken. Deze laatste zijn natuurlijk extra belastend voor organismen.

Uitgaande van deze gegevens kan men dus spreken van een potentiële  belasting. Gaat men echter uit van de ontvanger dan kan men spreken van graduele belasting.Deze laatste ligt voor elk mens anders en is afhankelijk van zowel de basisconstitutie, als ook verworven constitutie van de mens. Anders gezegd is men afhankelijk van aanleg door geboorte en aanleg door ervaring. Dit is een vorm van aanleg waarbij opgedane traumata zijn verdisconteerd. De mate van belasting die men opdoet is weer afhankelijk van deze beide constitutievormen alsmede de weerstand van het moment waarop de biologische vorm de belasting opdoet.

Een sterke constitutie is dus in staat hogere belastings-vormen gedurende langere tijd te verdragen. Zwakkere constituties kunnen dit niet en zullen eerder schade van de straling ondervinden. Belasting is dus in eerste instantie de mate van last veroorzaakt binnen een biologisch systeem. Als men uitgaat van een belaste woning dan zijn er in de woning stralingsvormen aanwezig die uitsluitend voor mens dier en planten belastend zijn afhankelijk van de weerstand van het bewuste systeem.